Register Now Book Now
  • Mobile
  • +91 11 26510860,
  • +91 11 41550860
  • Email
  • aifpa75pjc@gmail.com


List of Kashalkar Award Winners

"KASHALKAR MEMORIAL AWARD"
This award carries a 10 gm. Gold Medal and a Citation.
Recipients of Kashalkar Award:-

 Sr. No. Year Name
 1 1962 Dr. G.S. Siddappa
 2 1963 Sh. N. P. Chatterjee
 3 1964 Prof. G. L. Tondon
 4 1965 Sh. G. S. Littlejohn
 5 1966 Sh. K.U. Patel
 6 1967 Sh. H.C. Bhatnagar
 7 1968 Dr. H.A.B. Parpla
 8 1969 Sh. B.B. Sardeshpande
 9 1970 Sh. V. B. Oberoi
 10 1971 Sh. Daya Nand
 11 1972 Sh. Y.K. Kapoor
 12 1973 Sh. A.G. Nalk Kurade
 13 1974 Sh. P. H. Bhatt
 14 1975 Sh. Kishan Mehta
 15 1976 Sh. K. C. Dey
 16 1977 Sh. N. P. Bhargava
 17 1978 Sh. M. I. David
 18 1979 Sh. I. J. Puri
 19 1980 Sh. N. A. Pandit
 20 1981 Lt. Col. O. P. Kapur
 21 1982 Not Awarded
 22 1983 Sh. N. M. Kejriwal
 23 1984 Prof. M. Bhatia
 24 1985 Sh. P. N. Narang
 25 1986 Sh. L. N. Narang
 26 1987 Sh. L. K. Shah
 27 1988 Dr. Harshad Kapadla
 28 1989 Sh. R. L. Chopra
 29 1990 Sh. Laljeet Singh
 30 1991 Sh. S. D. Varde
 31 1992 Sh. J. T. Srivastava
 32 1993 Sh. B. L. Kapoor
 33 1994 Sh. S. N. Mitra
 34 1995 Sh. M. L. Agarwal
 35 1996 Sh. Madan Nirula
 36 1997 Sh. A. K. Tejani
 37 1998 Sh. Prakash Chauhan
 38 1999 Sh. P. M. Sinha
 39 2000 Sh. Sunil Aiagh
 40 2001 Dr. J. C. Anand
 41 2002 Dr. V. Prakash
 42 2003 Sh. Gokul Patnaik
 43 2004 Sh. J. C. Jindal
 44 2005 Sh. Piruzkhamhatta
 45 2006 Dr. Subodh Jindal
 46 2007 Dr. Amrita Patel
 47 2008 Mr. P. L. Kaul
 48 2009 Mr. K. V. Kishore
 49 2010 Mr. Manu Anand
 50 2011 Mr. Bhavar Lal Jain
 51 2012 Mr. Ravi Jaipuria
 52 2013 Mr. Vijay Kumar Arora
CMD, Lt Foods Ltd., Gurgaon
 53 2014 Acharya Balkrishnan
Patanjali Food & Herbal Park
 54 2015 CMD, Devesh Foods
 55 2016 Mr. Anil Rajput
 56 2017 Sr. Vice President, ITC Ltd.
 

Conference Countdown

Days

Hours

Minutes

Seconds

Welcome to Delhi

 
 


About Delhi Places to Visit
FacebookTwitterGoogle Plus

 

Flag Counter

Copyright © 2018, AIFPA 2018. All Rights Reserved.           [ Alpcord Network ]